Scientific WorkPlace

Scientific WorkPlace

Creates, writes, edits and shares mathematical documents
Người dùng đánh giá
3.8  (29 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.2
Phiên bản mới nhất:
6.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Work with mathematical and scientific texts by creating appropriately structured documents and editing the complex equations by typesetting. The suite automatically generates footnotes, indexes, bibliographies, tables of contents and cross-references. Multiple templates for specific typesetting requirements are available.
Scientific WorkPlace làm viết, hãy chia sẻ và typesetting toán học và khoa học, văn bản dễ dàng hơn. Khi anh typeset, LATEX tự động sẽ tạo ra footnotes, indexes, bibliographies, bàn của dung và vượt qua giới thiệu. Phần mềm gồm liệu đạn đã được thiết kế để gặp typesetting yêu cầu của riêng chuyên nghiệp bản báo cáo và nơi.
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac