Scientific WorkPlace

Scientific WorkPlace

Scientific WorkPlace có thể tạo ra và chia sẻ toán học và khoa học văn
Người dùng đánh giá
3.9  (26 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
Phiên bản mới nhất:
6.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Scientific WorkPlace làm viết, hãy chia sẻ và typesetting toán học và khoa học, văn bản dễ dàng hơn. Khi anh typeset, LATEX tự động sẽ tạo ra footnotes, indexes, bibliographies, bàn của dung và vượt qua giới thiệu. Phần mềm gồm liệu đạn đã được thiết kế để gặp typesetting yêu cầu của riêng chuyên nghiệp bản báo cáo và nơi.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận

Tải xuống cho Mac