Scientific WorkPlace

Scientific WorkPlace

Scientific WorkPlace สามารถสร้างและแบ่งปันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อความ
คะแนนผู้ใช้
3.8  (29 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.2
รุ่นล่าสุด:
6.0 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
Scientific WorkPlace ทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรงการเล่าเรื่องกับการ typesetting คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อความง่ายขึ้น ตอนที่คุณ typeset, LATEX โดยอัตโนมัติสร้า footnotes, indexes, bibliographies, ตารางข้อมูลเรียบร้อยแล้วของเนื้อหาและส่วนอ้างอิงนะ โปรแกรมรวมถึงการเอกสารเปลือกหอยที่เคอร์สฝึกถูกออกแบบมาเพื่อพบกับ typesetting ความต้องการของเจาะจงเป็นมืออาชีพบันทึกประจำวันและ institutions น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac